הגשת התקצירים הסתיימה תודה לכל המגישים


חָשׁוּב
במידה והתקציר שלך נבחר, עליך לשלם את דמי הרישום עד יום רביעי 12 ביוני 2019.


Comtec China:
Suite 405, Universal Center Building
175 Xiang Yang Road South,
Shanghai 200031, China
Tel: +86-21-54660460
Fax: +86-21-54660450
china@comtecmed.com

Headquarters & Administration:
53 Rothschild Boulevard,
PO Box 68,
Tel Aviv, 6100001, Israel
Tel: +972-3-5666166
Fax: +972-3-5666177
info@comtecmed.com